камень на дороге

пинают, пока не потеряют

namuyti:

lusciousooohh:

(via anikina)

 

 

09.03.18

namuyti:

inyourarms:

lavgud:vrai:buildanddestroy:(via nadoli)

 

 

+

namuyti:

lavgud:

hhush:(via eyyyyy)

 

 

 

+

namuyti:

vavlov:

plitkinainna:(via biblcase)

 

 

+

namuyti:

antichrist:

iyulskaya:(via obratnonekuda)

 

 

+

namuyti:

haifisch:

my-shelter:

(via goluboglazaya)

 

 

 

+

namuyti:

19-2000:

(via eyyyyy)

 

 

+

namuyti:

vavlov:

(via kutabare)

 

 

+

twentyseven:

namuyti:

haifisch:

grlpwwr:

pearman:

(via prostodaria)

 

 

 

 

 

+

twentyseven:

namuyti:

cunt:

(via btstuu)

 

 

 

+